Subvencions – DIPSALUT

SUBVENCIÓ de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de salut (Pm07).

En data 25 de febrer de 2023 aquest Ajuntament va sol·licitar la SUBVENCIÓ de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de salut (Pm07), la qual ha estat atorgada per un import de 1.010,80 €.

Gràcies a aquest organisme de la Diputació de Girona, aquest Ajuntament els ciutadans poden gaudir d’uns tallers de gimnàs dirigit, durant l’exercici 2022-2023 al municipi.


SUBVENCIÓ finançament per a despeses d’inversió en equipaments de consultoris locals (SACI).

En data 03 de març de 2023, aquest Ajuntament va sol·licitar a l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, la subvenció per a despeses d’inversió en equipaments de consultoris locals (SACI) Pm13 per l’any 2023, la qual ha estat atorgada per un import de 1.132,08 €.

Gràcies a aquest organisme de la Diputació de Girona, aquest Ajuntament ha fet front a les despeses de nous equipaments per al bon funcionament del consultori local del municipi.


SUBVENCIÓ finançament per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA, ASIO) per l’any 2023.

En data 03 de març de 2023, aquest Ajuntament va sol·licitar a l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, la subvenció al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA, ASIO) per l’any 2023, la qual ha estat atorgada per un import de 4.022,40 €.

Gràcies a aquest organisme de la Diputació de Girona, aquest Ajuntament ha fet front a les despeses de nous equipaments per al bon funcionament del centre social del municipi.