Subvenció: finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut

SUBVENCIÓ per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar el telecontrol i l’autoanalitzador de clor, ph i terbolesa al dipòsit de Sant Tomàs i un aparell per mesurar la terbolesa al dipòsit de Torroella de Fluvià.

Al mes de març de 2023, aquest Ajuntament va sol·licitar a l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, la subvenció esmentada (SAT) Pt14a.

Gràcies a aquest organisme de la Diputació de Girona, aquest Ajuntament fa front a les despeses de nous equipaments per tal de controlar la qualitat de l’aigua de consum humà, del municipi.

En data 20 d’abril de 2023, i expedient 2023/629/x020304, la subvenció per al projecte d’instal·lació de telecontrol i autoanalitzador de clor, ph i terbolesa al dipòsit de Sant Tomàs i un aparell per mesurar la
terbolesa al dipòsit de Torroella de Fluvià per tal de controlar la qualitat de l’aigua de consum humà, ha estat atorgada per un import de 19.850,99 €