Per poder exercir el dret a vot és necessari estar inclòs al cens electoral vigent

Per això entre els dies 05 al 12 de juny de 2023 podreu consultar el cens electoral per a les properes eleccions a Corts Generals del dia 23 de juliol de 2023, i si és el cas, podreu presentar reclamació en cas d’errada o exclusió.

Podreu consultar el cens de diverses formes:

  • Presencialment; a les oficines de l’ajuntament acreditant-se mitjançant DNI, passaport, carnet de conduir o permís de residència.

  • Telefònicament; únicament es confirmaran les dades que faciliti el ciutadà. Si coincideixen les dades d’identificació i de domicili aportats per l’elector amb els que consten en el cens electoral, se’l podrà informar sobre la mesa i local electoral. Si no coincideix cap de les dades aportades se l’informarà que no consta amb aquelles dades i que si desitja més informació l’ha de sol·licitar personalment en aquest Ajuntament.

  • Per internet; la consulta oferirà les dades d’inscripció en el cens i de la mesa i local electorals. Per a consultar aquestes dades és necessari tenir un certificat electrònic reconegut. Consulta de inscripción en el Censo Electoral en periodo electoral.

Dins del termini indicat qualsevol persona pot formular reclamacions sobres les seves dades censals. Les reclamacions poden ser presentades directament a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral o a través d’aquest Ajuntament, on també se’ls facilitarà els corresponents impresos de reclamació.