EDICTE: Anunci de correcció d’errades a l’aprovació provisional de la llista de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la provisió interina del lloc de treball de secretari interventor

Podeu veure/descarregar l’anunci fent clic AQUÍ