Convocatòria – Plaça auxiliar administratiu/va

Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’Auxiliar administratiu/va a temps parcial en règim laboral de durada indefinida mitjançant el sistema de selecció concurs-oposició.