SUBVENCIÓ FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2022

En data 16 de maig de 2022, aquest Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció del Fons econòmica de caràcter extraordinari 2022 destinada a serveis municipals, i per la qual li va ser atorgat a aquest ajuntament un import de 22.455,45 € que s’ha utilitzat per a finançar el projecte de pavimentació de l’aparcament del centre cívic.

Amb la concessió d’aquesta subvenció, s’ha satisfet interessos públics i socials, atès que calia realitzar el manteniment i millora d’aquest espai municipal dedicat a aparcament per a vehicles de caràcter públic.