Ajuts Pla Acció 2022-23 de la Diputació de Girona

L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ HA ESTAT BENEFICIARI DE DIVERSOS AJUTS DINS DE LA CONVOCATÒRIA “DEL PLA A L’ACCIÓ 2022-2023”, QUE IMPULSA LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Els conceptes subvencionables, l’actuació realitzada i els imports concedits són els següents:

  • LÍNIA 1, SERVEIS DE COMPTABILITAT I GESTIÓ DE SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS MUNICIPALS. IMPORT CONCEDIT: 648,00 €
  • LÍNIA 3, ACTUACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE HIVERNACLE. ACTUACIÓ: MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN SECTOR DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC. IMPORT CONCEDIT: 13.894,00 €.
  • LÍNIA 5, INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES EN RÈGIM D’AUTOCONSUM EN EDIFICIS O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. ACTUACIÓ: INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN RÈGIM D’AUTOCONSUM PER A LES BOMBES DE PRESSIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. IMPORT CONCEDIT: 9.000,00 €
  • LÍNIA 7, PUNT D’INFORMACIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL DESTINAT A LA CIUTADANIA. IMPORT CONCEDIT: 1.125,00 €