NOTÍCIA: PLA ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES

La Diputació de Girona ha participat en les obres  recentment finalitzades  de “Construcció d’un tram de carril bici”, a través de  subvenció del Pla Especial d’Inversions Sostenibles per a l’any 2014. 

diputacio