NOTÍCIA: PLA ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES 2015

La Diputació de Girona ha participat en les obres  recentment finalitzades  de “Pavimentació d’un tram de carrer davant del Centre cívic” i “Travessa de l’antiga C-31 amb canonada de gas”.