escut de Torroella de Fluvià

Ajuts a les despeses de casal d’estiu 2022

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 057-058-059-, de data 07 de juliol de 2023 s’han aprovat els ajuts corresponents a la llar d’infants, despeses escolars i casal d’estiu corresponent al curs 2022-2023. Així mateix, en el mateix Decret, s’ha acordat donar inici al procés per a la convocatòria d’ajuts de Casal d’estiu 2022 de conformitat al […]

Subvencions – DIPSALUT

SUBVENCIÓ de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de salut (Pm07). En data 25 de febrer de 2023 aquest Ajuntament va sol·licitar la SUBVENCIÓ de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de salut (Pm07), la qual ha estat atorgada per un import de 1.010,80 €. Gràcies a aquest organisme […]

Subvenció Fons de Cooperació Local i Cultural 2023

En data 28 de febrer de 2023, aquest Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Local i Cultural que aquest any engloba els diferents expedients que a continuació es detallen i els imports que han estat atorgats per a cadascun dels conceptes, d’un pressupost total de 58.530,97 €.

1 2 3 4 11