Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 8943 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries
Exercici: 2023 Bop: 186-0 Edicte: 7974 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró d'aigua del 3r. trimestre de 2023 i escombraries i clavegueram del 4t. trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 172-0 Edicte: 7529 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6519 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Decret de delegació de les àrees de gestió als regidors
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6518 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Decret d'Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6395 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 136-0 Edicte: 5778 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 124-0 Edicte: 5258 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació de padrons d'aigua del 2n. trimestre de 2023 i escombraries i clavegueram del 3r. trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 118-0 Edicte: 5064 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Pla de millora urbana Horta de Can Cornelis
Exercici: 2023 Bop: 114-0 Edicte: 4887 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació dels padrons d'IBI Urbana i Rústica 2023