Equip de govern

PERE MORADELL I PUIG (PSC)

Alcalde-President. Àrea d’urbanisme, Alcaldia i la resta de competències no delegades.


RAMON PARRAMON I SOIS (Independent)

1r tinent alcalde. Governació, Ensenyament, Agricultura i Obres Públiques.


JORDI AGUT GONZÁLEZ (Independent)

2n Tinent alcalde. Esports i Joventut, Parcs i Jardins, Medi Ambient i Sanitat.


ISIDRE CALLOL I PLANELLA (Independent)

Regidor. Àrea d’Economia i Hisenda, Cultura, Festes i Noves tecnologies.


JORDI NIERGA FOCHS (Agrupació El Nostre Poble)

Cap de l’oposició.


JUAN BATLLE COLL (Agrupació El Nostre Poble)

Regidor oposició.


ANA MERINO NOLLA (Agrupació El Nostre Poble)

Regidora oposició.