Equip de govern

PERE MORADELL I PUIG (PSC)

Alcalde-President. Area d’urbanisme, Alcaldía i la resta de competències no delegades.

 

RAMON PARRAMON I SOIS (Independent)

1er tinent alcalde. Gobernació, Ensenyament, Agricultura i Obres Públiques.

 

JORDI AGUT GONZÁLEZ (Independent)

2on Tinent alcalde. Esports i Joventut, Parcs i Jardins, Medi Ambient i Sanitat.

 

ISIDRE CALLOL I PLANELLA (Independent)

Regidor. Àrea d’Economia i Hisenda, Cultura, Festes i Noves tecnologies.

 

JORDI NIERGA FOCHS (Agrupació El Nostre Poble)

Cap de l’oposició.

 

JUAN BATLLE COLL (Agrupació El Nostre Poble)

Regidor oposició.

 

ANA MERINO NOLLA (Agrupació El Nostre Poble)

Regidor oposició.