Cronologia

 • 922 – En un precepte del rei Carles el Senzill, a favor de l’Església de Girona, s’esmenta el lloc de Torroella amb aquests termes: loco quod dicitur Armentaria, quem vocant Torecella..,.
 • 974 – El monestir de Sant Pere de Rodes tenia possessions in villa Torricella, al comtat d’Empúries. Així consta en l’epístola del papa Benet VI a l’abat Eldesind, en la qual s’esmenta, també, el domini que el cenobi exercia sobre altres tres llocs situats en l’actual terme de Torroella de Fluvià: Vilacolum, Sant Martí de Canyà i Sant Genis de Palol (Palol de Fluvià).
 • 1035 – El noble Gilabert de Cruïlles deixà, en testament, a la seva muller Galangars l’alou deTorrezella que dicunt Armenteria. Com en el document esmentat abans, de l’any 922, Torroella es relaciona amb l’Armentera, el que fa suposar que ambdós llocs pertanyien a un mateix terme o districte territorial.
 • 1228 – El dia 15 d’octubre, en l’acta de consagració de la capella de Santa Magdalena de Montpalau(a la Garrotxa), s’hi fa constatar l’assistència, entre altres personalitats eclesiàstiques, del prior de Sant Tomàs de Caiano.
 • 1116 – L’església de Sancti Stephani de Vilacolumbo va ser donada a la Canònica de Girona pel bisbe Bernat Dalmau.
 • 1279 – En les Rationes Decimarum s’esmenta l’ecclesia de Villa colombo, ecclesia de sancti Genesii de Palacioloi també l’ecclesia de Turricella de Fluviano.
 • 1316 – En un document es fa al·lusió al cenobi de Sancti Thome i a l’any 1362 és anomenat Prioratus St. Thome.
 • 1319 – El dia 24 de febrer del 1319 un personatge anomenat Arnau, de Torroella de Fluvià, fill de Guillem, presta homenatge al bisbe per dues parts del delme de la parròquia de Sant Cebrià de Torroella de Fluvià, que tenia per Bernat d’Orriols i aquest per l’Església de Girona. D’aquest personatge, o potser del seu descendent, n’hi ha també notícia l’any 1368. En un document del 18 d’octubre d’aquest any Arnaldi Turricelle figura com a procurador de Blanca de Vilatenim i de Ramon de Banc.
 • 1362 – Als nomenclàtors diocesans hi és relacionada l’Ecclesia parrochialis sancti Cipriani de Turricella de Fluviano il’Ecclesia parrochialis sancti Stephani de Villacolumbo.
 • 1421 – L’enorme aiguat que pati la comarca el mes d’octubre afectà greument la vila de Torroella de Fluvià com tots els altres pobles situats a la plana, propers als rius. Segons un document coetani la inundació “derruí e derrocà Vilamaco(lum) e Torruella de Fluvià, tot moriren molta gent, dona gran dany a Ermantera, e a St. Pere pescador, a Palacals.. “, Les aigües del Ter, el Fluvià i la Muga arribaren a ajuntar-se a la plana, en llur curs inferior. A Torroella. al barri de la Força especialment, es pot apreciar que moltes de les cases actuals, posteriors a l’any de l’aiguat, s’aixecaren sobre vestigis de les anteriors, soterrats per la capa de fang deixada pel desbordament del riu.

Bibliografia:

 • “L’Arquitectura Medieval de l’Empordà” de Joan Badia i Homs.
 • “Enciclopèdia Catalana del Romànic”.