El municipi

El poble de Torroella de Fluvià és el cap d’un terme municipal d’una certa extensió (16,7 km), que comprèn terrenys de la plana al·luvial empordanesa.
El riu Fluvià és el límit meridional del terme prop de la seva riba esquerra s’hi troba emplaçada la població de Torroella.

escut de Torroella de Fluvià

El municipi inclou també els pobles de Sant Tomás de Fluvià i Vilacolum i els antics llocs de Palol de Fluvià, la Guàrdia i Sant Martí de Canyà, els dos primers simples veïnats i el darrer desaparegut com a poblat. El rec Sirvent, séquia artificial important emprada per al regadiu, és, en un tram del seu traçat, el límit septentrional del territori.

El sector de ponent del terme és lleugerament accidentat per pujols i serres de formes suaus i de molt poca elevació, que en diferents indrets són cobertes de garrigues i mates baixes i por alguns esclarits boscos d’alzines.

En la part més planera del municipi hi ha alguna zona de regadiu. La resta està dedicada a l’agricultura de secà. La ramaderia representa encara avui, una de les activitats dels habitants de Torroella de Fluvià; per aquest motiu els farratges hi són un dels conreus més estesos.